Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2 và chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu

Theo lời của Thái hậu Linh Nhân, vua Lý Nhân Tông đã xuống chiếu: “kẻ nào mổ trộm trâu thì xử 80 trượng, đồ làm khao giáp, … Nhà láng giềng không tố cáo thì xử 80 trượng”. (Đại Việt sử kí toàn thư).

Đoạn trích trên thể hiện điều gì trong chính sách phát triển nông nghiệp của triều Lý?

 


Câu 3 Thông hiểu

Đơn vị hành chính địa phương lớn nhất dưới thời Lý là

 


Câu 5 Nhận biết

Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội thời Lý là

 


Câu 6 Nhận biết

Năm 1054, nhà Lý đã đổi tên nước là gì?

 


Câu 7 Nhận biết

Hoạt động ngoại thương thời Lý phát triển mạnh ở thương cảng nào?

 


Câu 10 Vận dụng cao

Chính sách nổi bật của nhà Lý đối với đồng bào dân tộc thiểu số là