Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Hội thề nào thể hiện tinh thần đoàn kết của các tướng lĩnh trong buổi đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 


Câu 5 Thông hiểu

Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ…Kẻ nào dám đem một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”

(Đại Việt sử kí toàn thư)

Lời căn dặn trên của vua Lê Thái Tông phản ánh điều gì?


Câu 6 Nhận biết

Khu vực nào là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất?


Câu 9 Vận dụng

Anh (chị) có nhận xét gì về lãnh thổ Đại Việt dưới thời Lê Thánh Tông so với thời Trần?


Câu 10 Vận dụng cao

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

“Chở thuyền là…Lật thuyền cũng là…”