Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh vượng nhất vào thời kì nào?

 


Câu 2 Nhận biết
Câu 4 Thông hiểu

Hướng đi của C. Côlômbô có điểm gì khác biệt so với các nhà phát kiến địa lí khác?

 


Câu 5 Nhận biết

Cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống phong kiến châu Âu là

 


Câu 6 Nhận biết

Hình thái kinh tế- xã hội tiếp sau xã hội cổ đại là

 


Câu 10 Vận dụng cao

Quốc gia Việt Nam ngày nay được xây dựng trên cơ sở của các quốc gia cổ đại nào?