Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Mục tiêu hướng tới của các thương nhân châu Âu trong các cuộc phát kiến địa lý là khu vực nào?

 


Câu 2 Nhận biết

Cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống phong kiến châu Âu là

 


Câu 5 Nhận biết

Thời kì nào chứng kiến sự thống nhất, phục hưng và phát triển của miền Bắc Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực?

 


Câu 6 Thông hiểu

Những quốc gia nào đóng vai trò tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lý?

 


Câu 7 Nhận biết

Thời kì phát triển huy hoàng của Vương quốc Cam-pu-chia là