Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 - Đề số 01

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài C1 đến C5

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

Chỉ có đèn 1 và 2 sáng trong trường hợp nào dưới đây?


Câu 3 Thông hiểu

Khi thời tiết hanh khô, chải tóc bằng lược nhựa ta thấy nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút thẳng ra. Điều này do :


Câu 4 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu

Muốn có dòng điện chạy qua một bóng đèn pin thì phải làm theo cách được vẽ trong hình nào dưới đây?


Câu 8 Nhận biết

Dòng điện là các ………….. dịch chuyển có hướng


Câu 9 Nhận biết

Chất dẫn điện là chất…….dòng điện đi qua.


Câu 12 Vận dụng

Một mạch điện được mắc như sau:

Sơ đồ mạch điện nào sau đây tương đương với mạch điện trên: