Đề kiểm tra 15 phút HK 2 - Đề số 4

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Tuần 23 - 24

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Từ “muôn hình vạn trạng” trong câu văn sau được hiểu như thế nào: ‘‘Văn chương sẽ là hình ảnh của cuộc sống muôn hình vạn trạng’’?


Câu 3 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu

Từ ‘‘cốt yếu’’ (trong câu ‘‘Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài’’) được Hoài Thanh dùng với ý nghĩa nào khi nói về nguồn gốc của văn chương?


Câu 7 Nhận biết

Dòng nào không phải là phép lập luận trong văn bản nghị luận ?


Câu 8 Thông hiểu
Câu 9 Thông hiểu

Cụm C – V được in đậm trong câu: “Con được bố tha thứ.” làm thành phần gì?


Câu 10 Nhận biết

Tác giả của văn bản Ý nghĩa văn chương là ?