Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Khoa học tự nhiên - Đề số 4

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 6

tải về Tải về

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Vận dụng

Những dạng năng lượng nào xuất hiện trong quá trình một khúc gỗ trượt có ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống?


Câu 4 Vận dụng

Từ điểm A, một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. Gọi D là điểm bất kì trên đoạn AB (hình vẽ). Chọn phát biểu đúng.


Câu 5 Thông hiểu

 Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào chứng tỏ năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác qua hình thức tác dụng lực?


Câu 6 Vận dụng

 Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất, quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì


Câu 8 Nhận biết
Câu 9 Thông hiểu

Cho các năng lượng sau: năng lượng của gió; năng lượng của dầu mỏ; năng lượng của xăng, năng lượng của Mặt Trời. Hãy cho biết năng lượng nào là năng lượng tái tạo?


Câu 10 Vận dụng
Câu 12 Nhận biết

 Nhiên liệu nào sau đây là nhiên liệu lỏng?


Câu 13 Nhận biết

 Tre là nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm nào sau đây?


Câu 14 Nhận biết

 Lương thực là nguồn cung cấp năng lượng chính, thành phần chủ yếu là


Câu 15 Nhận biết

Nguồn thực phẩm bổ sung nhiều chất xơ cho cơ thể là


Câu 16 Thông hiểu
Câu 17 Thông hiểu

 Khi cho bột mì vào nước khuấy đều, ta thu được hỗn hợp có tên gọi là


Câu 18 Thông hiểu

 Bột lưu huỳnh là chất rắn không tan trong nước. Sử dụng phương pháp tách chất nào sau đây để thu được bột lưu huỳnh?


Câu 19 Thông hiểu
Câu 20 Thông hiểu

 Phương pháp tách chất để tách nước khỏi dừa trong quá trình làm mứt dừa là


Câu 21 Nhận biết
Câu 23 Nhận biết

Cơ quan sinh sản của thông là


Câu 25 Vận dụng

Một trong những đặc điểm nhận biết nấm độc là


Câu 26 Vận dụng
Câu 27 Thông hiểu

 Loại nấm nào dưới đây được sử dụng làm thức ăn cho con người?


Câu 28 Nhận biết
Câu 29 Thông hiểu

 Vaccine được tạo ra từ chính những mầm bệnh (vi khuẩn hoặc virus) đã chết hoặc làm suy yếu, có tác dụng phòng ngừa nhiều bệnh lây nhiễm. Để đạt hiệu quả phòng bệnh cao, thời điểm tiêm vaccine thích hợp nhất là khi nào?


Câu 30 Thông hiểu