Đề kiểm tra học kì 1- đề số 2

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 90 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài Mở đầu đến bài Vi khuẩn

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Thông hiểu

Vi khuẩn gây bệnh giang mai có hình


Câu 4 Nhận biết
Câu 5 Thông hiểu

Chọn đáp án đúng?

1 đơn vi thiên văn (AU) bằng:


Câu 7 Nhận biết

Chất nào sau đây chiếm khoảng 0,03 % thể tích không khí?


Câu 8 Thông hiểu

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

a) Mọi vật đều có …

b) Người ta dùng … để đo khối lượng

c) … là khối lượng của một quả cân mẫu đặt ở viện đo lường quốc tế Pháp.


Câu 11 Thông hiểu

Các sinh vật dưới đây, sinh vật nào có cấu tạo từ các tế bào nhân thực


Câu 13 Nhận biết

Tên gọi của loại cân trong hình vẽ là gì?


Câu 15 Thông hiểu

Trong nước biển có hòa tan nhiều muối, trung bình cứ 100 g nước biển có 3,5 g muối ăn tan. Hỏi từ 1 tấn nước biển sẽ thu được bao nhiêu kg muối ăn?


Câu 17 Thông hiểu

Em hãy quan sát hình dưới đây:

Em hãy cho biết, trong hình trên, vật sống là:


Câu 21 Thông hiểu

Quá trình nào sau đây không có sự biến đổi chất?


Câu 23 Nhận biết
Câu 24 Thông hiểu
Câu 25 Nhận biết

Quan sát hình dưới đây và trả lời câu hỏi:

Tay cầm của phích cắm điện được làm bằng vật liệu gì?


Câu 26 Vận dụng

Để điều chỉnh độ phóng đại, người ta thay đổi bộ phận nào


Câu 27 Vận dụng

Chọn câu trả lời đúng. Màn hình máy tính nhà Tùng là loại \(19{\rm{ }}inch\). Đường chéo của màn hình đó có kích thước:


Câu 30 Vận dụng

\(39,{5^0}C\) đổi sang độ Kenvin có giá trị bằng:


Câu 31 Vận dụng

Ở nhiều vùng nông thôn, người ta xây dựng hầm biogas để thu gom chất thải động vật. Chất thải được thu gom vào hầm sẽ phân hủy, theo thời gian tạo ra biogas. Biogas chủ yếu là khí methane, ngoài ra còn một lượng nhỏ các khí như ammonia, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, ... Biogas tạo ra sẽ được thu lại và dẫn lên để làm hầm ủ chất thải gia súc để lấy nhiên liệu khí phục vụ cho đun nấu hoặc biogas chạy máy phát điện.

Theo em, việc xây hầm thu chất thải sản xuất bogas đem lại những lợi ích gì?


Câu 33 Vận dụng

Vào dịp tết, mẹ bạn An làm mứt dừa cho cả nhà ăn. Khi cả nhà thưởng thức, bố An thấy mứt ngọt quá nên không muốn ăn vì bố bạn đang trong chế độ kiêng đường. Bạn An rất muốn tách bớt đường ra khỏi mứt dừa đã làm để bố có thể ăn được. Theo em, có cách nào để tách bớt đường từ mứt dừa đã làm không?


Câu 34 Vận dụng
Câu 36 Vận dụng
Câu 37 Vận dụng cao

Ở người, độ tuổi có tốc độ lớn lên và sinh sản của tế bào chậm nhất là


Câu 38 Vận dụng cao

Một người bắt đầu lên xe buýt lúc 13 giờ 48 phút và kết thúc hành trình lúc 15 giờ 15 phút. Thời gian từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc hành trình là:


Câu 39 Vận dụng cao