Đề kiểm tra giữa kì 1- Đề số 3

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 60 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Câu nói: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Là câu nói của ai?


Câu 6 Nhận biết

Điền từ vào chỗ trống: “… là những dấu tích vật chất người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất, các công trình kiến trúc,...” 


Câu 8 Nhận biết

Nhà chính trị nào đã nói: “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”?


Câu 9 Thông hiểu

Đâu không phải văn hóa trong đời sống xã hội nguyên thủy?


Câu 10 Thông hiểu
Câu 11 Thông hiểu

Địa bàn đặt đúng hướng khi đường Bắc – Nam là đường gì?


Câu 14 Nhận biết
Câu 16 Thông hiểu
Câu 17 Nhận biết

Đứng thứ nhất trong hệ Mặt Trời (tính từ trong ra) và có kích thước nhỏ nhất là


Câu 19 Thông hiểu
Câu 20 Thông hiểu

Đâu không phải dụng cụ đo thời gian của người xưa?


Câu 21 Nhận biết

Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào dưới đây xa Mặt Trời nhất?


Câu 23 Thông hiểu

Tại sao bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa không được chiếu sáng là đêm?


Câu 24 Vận dụng

Sự kiện lịch sử nào diễn ra trước chiến thắng lịch sử năm 938 của Ngô Quyền 690 năm?


Câu 25 Vận dụng

Một thiên niên kỉ bằng bao nhiêu năm?


Câu 26 Vận dụng
Câu 27 Vận dụng

Điền từ vào câu sau: “Công cụ lao động bằng kim loại được sử dụng phổ biến không chỉ tác động trực tiếp đến kinh tế mà còn dẫn đến sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang …”


Câu 29 Vận dụng

Ở Tiểu học, em đã bước đầu được làm quen với một số kiến thức địa lí. Em hãy cho biết kiến thức địa lí không được học ở lớp 5?


Câu 31 Vận dụng

Cho bản đồ hướng di chuyển của cơn bão Doksuri đổ bộ vào nước ta:

Bão Doksuri di chuyển vào nước ta theo hướng


Câu 32 Vận dụng

Cho bản đồ sau:

Để biểu hiện địa hình trong bản đồ trên, người ta chủ yếu sử dụng phương pháp


Câu 33 Vận dụng

Cho hình vẽ sau

Đặc điểm nào sau đây thể hiện đúng nhất hình dạng của địa hình núi ở hình vẽ trên


Câu 34 Vận dụng
Câu 35 Vận dụng

Ở bán cầu Nam, chịu tác động của lực Côriolit, gió Nam sẽ bị lệch hướng trở thành:


Câu 36 Vận dụng
Câu 38 Vận dụng cao

Khi Luân Đôn là 4 giờ, thì ở Hà Nội là


Câu 39 Vận dụng cao

Ở nước ta: vào mùa hè, nhiều trường học và cơ quan nhà nước có lịch làm việc bắt đầu sớm hơn vào buổi sáng; ngược lại vào mùa đông lịch làm việc được lùi xuống muộn hơn. Sự thay đổi giờ như trên là do tác động của hệ quả


Câu 40 Vận dụng cao

             "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

              Ngày tháng mười chưa cười đã tối“.

Câu ca dao này chỉ đúng trong trường hợp ở