Đề kiểm tra 15 phút HK1 - Đề số 5

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chủ đề 1

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Đâu là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ


Câu 2 Thông hiểu

Khi quan sát vật mẫu bằng kính hiển vi, chúng ta đặt mắt nhìn vật mẫu qua


Câu 8 Vận dụng

Marie Curie là nhà khoa học nổi tiếng người Pháp, các nghiên cứu của bà chủ yếu thuộc lĩnh vực gì:


Câu 9 Vận dụng

Khi cân một lượng chất rất nhỏ,cần sự chính xác cao, người ta sử dụng


Câu 10 Vận dụng cao

Kí hiệu 10X, 40X, 100X là của bộ phân nào :