Đề kiểm tra 15 phút HK1 - Đề số 5

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chủ đề 4

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu
Câu 2 Nhận biết
Câu 4 Nhận biết

Quặng bauxite (chứa nhôm oxide) dùng để sản xuất:


Câu 6 Thông hiểu

Loại nguyên liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh?


Câu 7 Vận dụng

Tại sao đồng dẫn điện tốt hơn nhôm nhưng dây điện cao thế lại thường sử dụng vật liệu nhôm chứ không sử dụng vật liệu đồng? 


Câu 8 Vận dụng

Một mol khí etilen cháy hoàn toàn tỏa ra một lượng nhiệt 1423 kJ. Vậy 0,2 mol etilen cháy tỏa ra một lượng nhiệt Q là bao nhiêu kJ ?