Đề kiểm tra 15 phút HK1 - Đề số 3

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chủ đề 1

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Thông hiểu

Khi quan sát vật mẫu bằng kính hiển vi, chúng ta đặt mắt nhìn vật mẫu qua


Câu 4 Nhận biết

 Trong những quy định sau, có bao nhiêu quy định là quy định an toàn trong phòng thực hành:

1. Ăn, uống, làm mất trật tự trong phòng thực hành.

2. Cặp, túi, ba lô phải để đúng nơi quy định. Đầu tóc gọn gàng, không đi giày, dép cao gót.

3. Sử dụng các dụng cụ bảo hộ (kính, găng tay, khẩu trang,…) khi làm thí nghiệm.

4. Chỉ làm các thí nghiệm, các bài thực hành khi có sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên.

5. Thực hiện không đúng nguyên tắc khi sử dụng hóa chất, dụng cụ, thiết bị.

6. Biết cách sử dụng thiết bị chữa cháy có trong phòng thực hành. Thông báo ngay khi gặp sự cố.

7. Không thu gom hóa chất, rác thải sau khi thực hành và để đúng nơi quy định.

8. Rửa tay thường xuyên trong nước sạch và xà phòng sau khi tiếp xúc hóa chất.


Câu 5 Nhận biết

Đâu là dụng cụ đùng để đo khối lượng


Câu 6 Thông hiểu

Bộ phận nào của kính lúp được sử dụng để bảo vệ kính


Câu 7 Nhận biết
Câu 8 Vận dụng

Ngành khoa học tự nhiên cổ nhất là 


Câu 9 Vận dụng

Điều gì xảy ra khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, đặt bình chia độ không thẳng đứng


Câu 10 Vận dụng cao

Kí hiệu 10X, 40X, 100X là của bộ phân nào :