Đề kiểm tra 15 phút HK1 - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chủ đề 1

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Trước khi đo chiều dài của vật ta thường ước lượng chiều dài của vật để:


Câu 2 Nhận biết

Tên gọi của loại cân trong hình vẽ là gì?


Câu 3 Nhận biết
Câu 4 Nhận biết

Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là:


Câu 5 Thông hiểu

Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số khi đo thời gian của một hoạt động?


Câu 7 Vận dụng

Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1 kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu?


Câu 9 Vận dụng

Bản tin dự báo thời tiết nhiệt độ của Hà Nội là: Nhiệt độ từ \({19^0}C\) đến \({28^0}C\). Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong nhiệt giai Kelvin?


Câu 10 Vận dụng

An nói rằng: “Khi mượn nhiệt kế y tế của người khác cần phải nhúng nước sôi để sát trùng rồi mới dùng”. Nói như thế có đúng không?