Đề thi học kì 1 - đề số 11

Số câu: 11 câu  Thời gian làm bài: 40 phút


Phạm vi kiểm tra: Học kì 1

Lưu ý: Bạn chỉ có thể làm các câu hỏi trắc nghiệm. Loigiaihay chưa hỗ trợ làm các câu hỏi tự luận

Bắt đầu làm bài