Đề kiểm tra MÔN LÍ - Lớp 11

Đề thi học kì 1, học kì 2 (cuối năm), đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết) môn Vật lí lớp 11 có đáp án và lời giải chi tiết, đầy đủ, cập nhật mới nhất.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm


Đề kiểm tra 1 tiết

Xem tất cả đề kiểm tra  

Đề kiểm tra giữa học kì 1

Xem tất cả đề kiểm tra  

Đề kiểm tra học kì 1

Kiểm tra chương 4: Từ trường

Xem tất cả đề kiểm tra  

Kiểm tra chương 5: Cảm ứng điện từ

Xem tất cả đề kiểm tra  

Kiểm tra chương 6: Khúc xạ ánh sáng

Xem tất cả đề kiểm tra  

Kiểm tra chương 7: Mắt - Các dụng cụ quang

Xem tất cả đề kiểm tra