Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 1

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 50 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2, 3 lớp 10 và chương 1 lớp 11

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Nhận biết

Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, nhân dân ta đã bao nhiêu lần phải đối mặt với quân xâm lược Tống?

 


Câu 5 Nhận biết

Sau khi chiến thắng quân Thanh, Nguyễn Huệ xây dựng chính quyền mới và thống trị vùng đất nào?

 


Câu 12 Nhận biết

Trước khi bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp, Campuchia là vùng ảnh hưởng của nước nào?


Câu 15 Nhận biết

Đến đầu thập niên 70 của thế kỉ XIX, nền công nghiệp Anh đứng thứ mấy thế giới?

 


Câu 16 Nhận biết

Quốc gia đầu tiên nào dùng áp lực quân sự buộc Nhật Bản phải mở cửa?


Câu 21 Nhận biết

Quân đội của các nhà nước phong kiến Việt Nam từ thế kỉ XI đến XV được chia thành những bộ phận nào?


Câu 23 Thông hiểu

Hành động biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ phản ánh hình thái nào của chủ nghĩa thực dân?


Câu 26 Nhận biết

Lực lượng lãnh đạo cách mạng tư sản Anh ở thế kỉ XVII là

 


Câu 27 Nhận biết

Hai quốc gia nào có nhiều thuộc địa nhất ở khu vực châu Phi?


Câu 28 Vận dụng

Nguyên nhân quyết định nào khiến cho cuộc vận động Duy Tân ở Trung Quốc (1898) thất bại, còn cuộc Duy tân Minh trị ở Nhật Bản (từ năm 1868) lại thành công?


Câu 29 Vận dụng

Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào và Campuchia cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là


Câu 35 Vận dụng
Câu 37 Vận dụng cao

Khoảng thời gian bắt sử dụng đồ sắt của cư dân trong xã hội nguyên thủy Việt Nam có điểm gì tương đồng với nhiều nước khác trên thế giới cùng thời kì này?


Câu 40 Vận dụng cao

Người thiếu niên trẻ tuổi có tinh thần căm thù giặc sâu sắc, đã bóp nát quả cam trong tay khi không được vào dự họp bàn kế sách đánh giặc là