Đề thi học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Địa lí khu vực và quốc gia

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu
Câu 3 Thông hiểu

Địa hình của Đông Nam Á lục địa bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi chạy hướng nào?


Câu 4 Nhận biết

Ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì là:


Câu 5 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết

Thiên tai thường xuyên xảy ra trên lãnh thổ Nhật Bản là


Câu 10 Nhận biết

Các vật nuôi chính của Nhật Bản (như bò, lợn, gà) được nuôi theo hình thức chủ yếu nào?


Câu 13 Nhận biết

Nhận định nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Hoa Kì?


Câu 14 Thông hiểu
Câu 15 Thông hiểu

Quốc gia nào là thành viên chính thức cuối cùng của ASEAN đến thời điểm này?


Câu 17 Nhận biết

Ngành kinh tế truyền thống, đang được chú trọng phát triển ở hầu hết các nước Đông Nam Á là


Câu 18 Nhận biết
Câu 21 Vận dụng

Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995 - 2004

  (Đơn vị %)

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kì năm 1995 và  năm 2004 là


Câu 22 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

Tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014

(Đơn vị: %)

Dựa vào bảng số liệu trên cho biết, để thể hiện được tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới, biểu đồ thích hợp là


Câu 23 Vận dụng
Câu 24 Vận dụng
Câu 26 Vận dụng

Yếu tố quan trọng nhất làm cho vùng Đông Bắc Liên Bang Nga có dân cư phân bố thưa thớt


Câu 27 Vận dụng

Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản qua các năm:

Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở Nhật Bản?


Câu 28 Vận dụng

Yếu tố vị trí địa lí và lãnh thổ giúp Nhật Bản phát triển mạnh loại hình giao thông vận tải nào sau đây?


Câu 33 Vận dụng

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến chăn nuôi chưa trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước Đông Nam Á là


Câu 36 Vận dụng cao

Nhân tố ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của các nước Đông Nam Á là


Câu 37 Vận dụng cao
Câu 38 Vận dụng cao
Câu 39 Vận dụng cao

Diễn đàn kinh tế được tổ chức nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư ở vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga, biến khu vực này thành trung tâm kinh tế châu Á là