Đề thi giữa kì 2 - Đề số 1

Số câu: 38 câu  Thời gian làm bài: 90 phút


Phạm vi kiểm tra: GK2

Lưu ý: Bạn chỉ có thể làm các câu hỏi trắc nghiệm. Loigiaihay chưa hỗ trợ làm các câu hỏi tự luận

Bắt đầu làm bài