Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 - Đế số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 7

Bắt đầu làm bài
Câu 4 Nhận biết

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước nào?

 


Câu 8 Vận dụng

Nhân tố nào đã đào sâu thêm mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và là nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự bùng nổ của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai?


Câu 9 Vận dụng

Sự thăng trầm của nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa trong giai đoạn 1918-1939 phản ánh quy luật gì?