Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đế số 3

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 6 Thông hiểu
Câu 7 Thông hiểu

Nguyên nhân chính nào làm bùng nổ phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX?


Câu 8 Vận dụng

Tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ (1885 – 1908) là


Câu 9 Vận dụng

Đâu là điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc và phong trào Nghĩa hòa đoàn ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX?


Câu 10 Vận dụng cao

Cách thức xâm nhập của các nước thực dân phương Tây vào khu vực Đông Nam Á ở thế kỉ XVI-XVII có điểm gì khác so với nửa cuối thế kỉ XIX?