Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 lần 2 - Đề số 3

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Trung Quốc và Đông Nam Á

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Kiểu khí hậu nào sau đây làm cho miền Tây Trung Quốc có nhiều hoang mạc, bán hoang mạc?


Câu 3 Nhận biết
Câu 7 Thông hiểu

Với đặc điểm “Lãnh thổ trải dài từ khoảng 200B tới 530B và khoảng 730Đ tới 1350Đ, giáp 14 nước, Trung Quốc có thuận lợi cơ bản về mặt  kinh tế - xã hội là


Câu 8 Nhận biết

Phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa của người dân có nhiều nét tương đồng là một trong những điều kiện thuận lợi để các nước Đông Nam Á


Câu 10 Vận dụng cao