Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 5

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 50 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 7 -> 12 lớp 9 và 1/2 chương 1 lớp 10

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm quyền ở những quốc gia nào?

 


Câu 7 Nhận biết

Khả năng đánh thắng quân Mĩ của quân dân miền Nam tiếp tục được thể hiện trong trận chiến nào sau chiến thắng Vạn Tường (1965)?

 


Câu 8 Thông hiểu

Việc tìm thấy những đồng tiền cổ nhất thế giới của người Hi Lạp và Rôma cổ đại đã chứng tỏ điều gì về sự phát triển kinh tế của hai quốc gia này?


Câu 11 Nhận biết

Người tối cổ xuất hiện cách đây 4 triệu năm sống theo

 


Câu 13 Nhận biết

Mĩ và chính quyền Sài Gòn có hành động gì sau khi kí kết hiệp định Pari (1973) về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam?

 


Câu 15 Nhận biết

Sự kiên nào đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX?

 


Câu 19 Nhận biết

Đặc điểm nổi bật của tình hình Việt Nam trước khi tiến hành công cuộc đổi mới (từ năm 1986) là

 


Câu 23 Thông hiểu

Những thắng lợi của quân Đồng minh trên chiến trường cuối năm 1944 - đầu năm 1945 đã có tác động như thế nào đến thái độ, hành động của quân Pháp ở Đông Dương?

 


Câu 24 Nhận biết

Chiến dịch mở màn cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là

 


Câu 25 Nhận biết

Căn cứ địa nào được xem là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới trước khi diễn ra cách mạng tháng Tám?

 


Câu 28 Vận dụng
Câu 29 Vận dụng

Ý nào sau đây không phải nguyên nhân lí giải thời kì đồ đá Người tinh khôn sống theo chế độ thị tộc mẫu hệ?


Câu 33 Vận dụng

Trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 quân dân Việt Nam đã sử dụng lối đánh nào

 


Câu 34 Vận dụng

Lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961-1965) là

 


Câu 35 Vận dụng
Câu 37 Vận dụng cao

"Một kiểu trại tập trung của Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam" giai đoạn 1961-1965


Câu 38 Vận dụng cao
Câu 39 Vận dụng cao

“Ôi sáng xuân nay, Xuân 41

Trắng rừng biên giới nở hoa mơ

Bác về, im lặng, con chim hót

Thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ...”

Theo anh(chị), những câu thơ trên đã nhắc đến sự kiện lịch sử nào ở Việt Nam năm 1941?


Câu 40 Vận dụng cao

Một số định lí của những toán học nào từ thời cổ đại vẫn còn rất phổ biến đến ngày nay?