Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 3

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 50 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 10, 11, 12 lớp 9 và 1/2 chương 1 lớp 10

Bắt đầu làm bài
Câu 8 Nhận biết

Trọng tâm của công cuộc đổi mới ở Việt Nam được xác định tại Đại hội Đảng lần thứ VI (12-1986) là

 


Câu 11 Nhận biết

Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam được Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7 - 1973) xác định là gì?

 


Câu 15 Thông hiểu
Câu 21 Nhận biết
Câu 26 Nhận biết

Sự kiện nào đánh dấu thắng lợi trọn vẹn trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam?

 


Câu 27 Nhận biết

Di cốt của người tối cổ xuất hiện khoảng 4 triệu năm trước đây được tìm thấy ở đâu?


Câu 29 Vận dụng

Hãy sắp xếp các quốc gia sau theo trình tự thời gian xuất hiện:

  1. Trung Quốc. 2. Ai Cập. 3. Ấn Độ.                4. Lưỡng Hà.


Câu 32 Vận dụng

Sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, Trung ương Đảng chủ trương chuyển cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp trước đó sang đấu tranh chính trị chống Mĩ- Diệm không xuất phát từ nguyên nhân nào?


Câu 34 Vận dụng

Đâu không phải là điểm khác nhau của chiến lược “chiến tranh cục bộ” so với chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mĩ thực hiện ở Việt Nam?

 


Câu 37 Vận dụng cao
Câu 38 Vận dụng cao

Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, là phương châm tác chiến của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch nào?

 


Câu 39 Vận dụng cao

Nhân vật lịch sử nào đã nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay bị thương của mình để tiếp tục chiến đấu trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?