Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 5

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2 và chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Đến đầu thập niên 70 của thế kỉ XIX, nền công nghiệp Anh đứng thứ mấy thế giới?

 


Câu 3 Nhận biết

Tể tướng Vương An Thạch khuyên vua Tống sai quân sang xâm lược nước ta trong khi nhà Tống đang ở giai đoạn

 


Câu 4 Thông hiểu
Câu 5 Nhận biết

Hiến pháp 1787 đã xác lập thể chế chính trị của Hoa Kì là

 


Câu 9 Nhận biết

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản gồm mấy chương?

 

 


Câu 11 Nhận biết

Tổ chức quốc tế đầu tiên góp phần truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác vào trong phong trào công nhân quốc tế có tên là

 


Câu 13 Nhận biết

Cuộc khởi nghĩa bùng lên ở vùng Ứng Hòa (Hà Tây) năm 1854 do ai lãnh đạo?


Câu 14 Nhận biết

Cuộc cải cách hành chính chia cả nước thành 30 tỉnh và một Phủ Thừa Thiên được thực hiện dưới triều vua nào của nhà Nguyễn?


Câu 15 Nhận biết

Hai tập đoàn tư bản nào có thế lực nhất trong nền kinh tế Mỹ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

 


Câu 18 Nhận biết

Từ ngày 21-9-1792 đến 2-6-1793 là thời kì cầm quyền của lực lượng chính trị nào ở Pháp

 


Câu 20 Thông hiểu

Thế kỉ nào được mệnh danh là “thế kỉ nông dân khởi nghĩa” trong lịch sử Việt Nam?

 


Câu 24 Nhận biết
Câu 29 Vận dụng
Câu 37 Vận dụng cao

Các thành tựu kĩ thuật có tác động gì đối với sự phát triển kinh tế cúa các nước tư bản trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

 


Câu 39 Vận dụng cao

Từ tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nước đến thế kỉ XIX, anh (chị) hãy rút ra quy luật phát triển của lịch sử dân tộc