Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Người Giéc – man từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm từ thế kỉ III khi Ro - ma đang ở trong trình trạng như thế nào?


Câu 3 Nhận biết

Phương thức sinh sống của người tối cổ xuất hiện cách đây khoảng 4 triệu năm là


Câu 5 Thông hiểu

Yếu tố nào sau đây tạo nên cuộc cách mạng trong sản xuất thời nguyên thủy?


Câu 6 Nhận biết

Những quốc gia nào sau đây đóng vai trò tiên phong trong các cuộc thám hiểm, khám phá những miền đất mới?


Câu 7 Thông hiểu
Câu 8 Thông hiểu
Câu 14 Nhận biết
Câu 16 Nhận biết
Câu 17 Nhận biết

Trung Quốc trở thành đế quốc phong kiến phát triển nhất dưới triều đại nào?


Câu 20 Nhận biết

Sau khi vào lãnh thổ Rô-ma, các quý tộc thị tộc người Giéc – man tự xưng vua và phong các tước vị như công tước, bá tước, nam tước đã dẫn đến hệ quả gì?


Câu 21 Nhận biết

Hầu hết các quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á được hình thành trong khoảng 10 thế kỉ đầu sau công nguyên tập trung ở khu vực


Câu 22 Thông hiểu

Khu vực nào sau đây không gắn liền với sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên?


Câu 24 Nhận biết

Lịch do người phương Đông tạo ra được gọi là


Câu 28 Vận dụng

Yếu tố nào sau đây không tác động đến các thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông?


Câu 35 Vận dụng cao
Câu 36 Vận dụng cao

Công trình kiến trúc nào sau đây của cư dân phương Đông cổ đại được đánh giá là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại?


Câu 40 Vận dụng cao

Công trình kiến trúc nào ở Việt Nam tiếp nhận ảnh hưởng từ văn hóa truyền thống Ấn Độ?