Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 5 Thông hiểu
Câu 7 Nhận biết

Xã hội phong kiến phương Đông phổ biến quan hệ bóc lột giữa hai giai cấp nào?


Câu 9 Nhận biết

Người nông dân dưới thời Đường nhận ruộng của nhà nước phải có nghĩa vụ


Câu 10 Nhận biết

Người Khơ – me đã dựa trên chữ viết nào của người Ấn để sáng tạo ra chữ viết riêng của mình từ thế kỉ VII?


Câu 11 Thông hiểu

Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt giữa nông dân tự canh và nông dân lĩnh canh dưới thời Tần?


Câu 12 Nhận biết

Ở Đông Nam Á trồng chủ yếu loại cây lương thực nào?


Câu 13 Nhận biết

Sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo của các ông vua thuộc vương triều Hồi giáo Đê – li đã dẫn đến hậu quả gì nghiêm trọng?


Câu 15 Nhận biết

Phần lớn nhu cầu lương thực cho cư dân trong vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại đều là


Câu 17 Nhận biết

Thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên còn thuộc thời kì nào trong lịch sử thế giới?


Câu 20 Nhận biết

Nông dân, thợ thủ công thời kì trung đại Tây Âu đã thoát khỏi sự lệ thuộc vào lãnh chúa bằng cách


Câu 21 Thông hiểu

Ở vùng Địa Trung Hải loại công cụ quan trọng nhất, giúp sản xuất phát triển là gì?


Câu 23 Nhận biết

Trong một vùng sinh sống thuận lợi như ven sông, ven suối, …. thường không chỉ có thị tộc mà còn có


Câu 24 Nhận biết

Thời kì nào được coi là bước đi chập chững của loài người mà dân tộc nào cũng phải trải qua?


Câu 27 Vận dụng

Ý nào sau đây không phải nguyên nhân lí giải thời kì đồ đá Người tinh khôn sống theo chế độ thị tộc mẫu hệ?


Câu 30 Vận dụng
Câu 35 Vận dụng

Ý nào sau đây không phản ánh điểm giống nhau về kinh tế của chế độ phong kiến phương Đông với chế độ phong kiến phương Tây?


Câu 38 Vận dụng cao

Kết nối dữ liệu ở cột bên trái với tên quốc gia ở cột bên phải cho phù hợp:


Câu 39 Vận dụng cao
Câu 40 Vận dụng cao

Một số định lí của những toán học nào từ thời cổ đại vẫn còn rất phổ biến đến ngày nay?