Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Nhà thám hiểm nào đã vòng qua cực Nam của châu Phi đến mũi Hảo Vọng vào năm 1487?


Câu 8 Thông hiểu
Câu 9 Thông hiểu
Câu 13 Nhận biết

Thời kì nào được coi là bước đi chập chững của loài người mà dân tộc nào cũng phải trải qua?


Câu 15 Nhận biết
Câu 19 Nhận biết

Lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa nói riêng và xã hội phong kiến Tây Âu nói chung là


Câu 25 Thông hiểu

Quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu được hình thành khi xuất hiện quan hệ bóc lột giữa


Câu 27 Nhận biết

Công trình kiến trúc nào được xây dựng ở thời kì Vương triều Hồi giáo Đê – li được người được thời đánh giá là “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” ở thế kỉ XIV?


Câu 30 Vận dụng

Yếu tố nào sau đây không tác động đến các thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông?


Câu 35 Vận dụng
Câu 36 Vận dụng

Ý nào sau đây không phản ánh điểm giống nhau về kinh tế của chế độ phong kiến phương Đông với chế độ phong kiến phương Tây?


Câu 37 Vận dụng cao

Vương quốc Phrăng chính là tiền thân của các quốc gia nào hiện nay?


Câu 40 Vận dụng cao

Đọc đoạn tư liệu sau về nội dung trong luật Hammurabi (Lưỡng Hà):

Trẫm, một vị vua quang minh và ngoan đạo, phát huy chính nghĩa ở đời, diệt trừ kẻ gian ác, không tuân theo pháp luật, làm cho kẻ mạnh không hà hiếp kẻ yếu, làm cho Trẫm giống như thần Samat, soi đến dân đen, tỏa ánh sáng khắp mặt đất

Hãy cho biết đoạn tư liệu trên nói lên điều gì?