Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Người Giéc – man từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm từ thế kỉ III khi Ro - ma đang ở trong trình trạng như thế nào?


Câu 4 Nhận biết

Phần lớn nhu cầu lương thực cho cư dân trong vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại đều là


Câu 6 Thông hiểu

Quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu được hình thành khi xuất hiện quan hệ bóc lột giữa


Câu 7 Nhận biết

Những quốc gia nào sau đây đóng vai trò tiên phong trong các cuộc thám hiểm, khám phá những miền đất mới?


Câu 8 Nhận biết
Câu 12 Nhận biết

Trong một vùng sinh sống thuận lợi như ven sông, ven suối, …. thường không chỉ có thị tộc mà còn có


Câu 13 Nhận biết

Thời kì nào được coi là bước đi chập chững của loài người mà dân tộc nào cũng phải trải qua?


Câu 14 Nhận biết

Hàng hóa quan trọng bậc nhất ở vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại là


Câu 17 Thông hiểu
Câu 22 Nhận biết
Câu 23 Nhận biết

Đất nước nào được xem là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng?


Câu 24 Thông hiểu

Ở vùng Địa Trung Hải loại công cụ quan trọng nhất, giúp sản xuất phát triển là gì?


Câu 25 Nhận biết

Đầu Công nguyên, vương triều nào đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ?


Câu 26 Nhận biết

Thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên còn thuộc thời kì nào trong lịch sử thế giới?


Câu 28 Nhận biết
Câu 29 Vận dụng

Trong xã hội nguyên thủy, sự công bằng và bình đẳng là “nguyên tắc vàng” nhưng con người không muốn xã hội đó tồn tại vĩnh viễn là do?


Câu 34 Vận dụng
Câu 37 Vận dụng cao

Công trình kiến trúc nào ở Việt Nam tiếp nhận ảnh hưởng từ văn hóa truyền thống Ấn Độ?


Câu 38 Vận dụng cao

Hãy sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian xuất hiện.
1. Đồ đá ghè đẽo thô sơ.
2. Đồ đồng thau.
3. Kĩ thuật mài, khoan, cưa, cắt đá.
4. Đồng đỏ.
5. Đồ sắt.


Câu 39 Vận dụng cao

Kết nối dữ liệu ở cột bên trái với tên quốc gia ở cột bên phải cho phù hợp:


Câu 40 Vận dụng cao

Vương quốc Phrăng chính là tiền thân của các quốc gia nào hiện nay?