Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu
Câu 3 Nhận biết

Quá trình chuyên môn hóa khá mạnh mẽ của nền kinh tế Tây Âu ở thế kỉ XI diễn ra trong


Câu 8 Nhận biết

Phương thức sinh sống của người tối cổ xuất hiện cách đây khoảng 4 triệu năm là


Câu 12 Nhận biết
Câu 17 Nhận biết

Nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ gọi là


Câu 18 Thông hiểu

Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt giữa nông dân tự canh và nông dân lĩnh canh dưới thời Tần?


Câu 24 Nhận biết

Xã hội phong kiến phương Đông phổ biến quan hệ bóc lột giữa hai giai cấp nào?


Câu 27 Nhận biết

Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là


Câu 28 Nhận biết

Xương hóa thạch của loài vượn cổ xuất hiện khoảng 6 triệu năm trước đây được tìm thấy ở đâu?


Câu 30 Vận dụng

Hãy sắp xếp các quốc gia sau theo trình tự thời gian xuất hiện:

  1. Trung Quốc. 2. Ai Cập. 3. Ấn Độ.                4. Lưỡng Hà.


Câu 32 Vận dụng
Câu 33 Vận dụng
Câu 34 Vận dụng
Câu 36 Vận dụng

Ý nào sau đây không phản ánh điểm giống nhau về kinh tế của chế độ phong kiến phương Đông với chế độ phong kiến phương Tây?


Câu 37 Vận dụng cao
Câu 39 Vận dụng cao

Vì sao trong các bộ luật nhà nước cổ đại phương Đông có nhiều điều khoản liên quan đến công tác thủy lợi và quy định hình phạt rất nặng đối với những ai vi phạm đến các điều khoản này?


Câu 40 Vận dụng cao