Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 4

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Tướng võ, quan hầu đều biết chữ

Thợ thuyền, thư lại cũng hay thơ

(Trần Nguyên Đán, Thơ văn Lý – Trần)

Đoạn thơ trên thể hiện điều gì về văn hóa Đại Việt từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV?

 


Câu 3 Nhận biết
Câu 5 Thông hiểu

Kế sách đánh giặc nào đã được quân dân nhà Trần khai thác triệt để trong 3 lần kháng chiến chống Mông- Nguyên?

 


Câu 9 Nhận biết

Sự kiện nào đánh dấu cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc để giành độc lập của nhân dân ta đã giành được thắng lợi về căn bản?


Câu 10 Nhận biết

Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân cổ trên đất nước Việt Nam trong cách đây khoảng 5000 – 6000 năm là


Câu 12 Thông hiểu

Tình hình xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX có tác động như thế nào đến khả năng phòng thủ đất nước?

 


Câu 19 Thông hiểu
Câu 20 Nhận biết

Sau khi đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong, phong trào Tây Sơn phải đảm nhận thêm nhiệm vụ gì?

 


Câu 21 Nhận biết

Các triều đại phong kiến Đại Việt đã thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào đối với các nước láng giềng ở phía tây và phía nam?


Câu 28 Vận dụng cao

Thành tựu văn hóa nào của cư dân Cham-pa còn tồn tại đến ngày nay và được công nhận là Di sản văn hóa thế giới?