Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Ai là người trực tiếp chỉ huy trận Rạch Gầm- Xoài Mút năm 1785?


Câu 5 Nhận biết

Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, nhân dân ta đã bao nhiêu lần phải đối mặt với quân xâm lược Tống?

 


Câu 9 Nhận biết

Các triều đại phong kiến Đại Việt đã thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào đối với các nước láng giềng ở phía tây và phía nam?


Câu 11 Thông hiểu

Sách “Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam (tr. 20) viết:

Sau một thời rực rỡ, đế quốc Phù Nam bắt đầu suy thoái vào cuối thế kỉ thứ VI. Nước Cát Miệt, một thuộc quốc của Phù Nam, đến thế kỷ này đã nhanh chóng phát triển thành một vương quốc độc lập và hùng mạnh. Nhân sự suy yếu của Phù Nam, Chân Lạp đã tấn công chiếm lấy một phần lãnh thổ (tương đương với vùng đất Nam Bộ ngày nay) của đế chế này vào đầu thế kỉ VII...?

Đoạn tư liệu trên thể hiện điều gì?


Câu 13 Nhận biết

Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc là


Câu 14 Nhận biết
Câu 20 Nhận biết
Câu 21 Nhận biết

Vua Quang Trung giữ mối quan hệ như thế nào đối với nhà Thanh khi xây dựng vương triều mới?

 


Câu 24 Vận dụng

Cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thời Trần có điểm gì khác so với cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý về nghệ thuật quân sự?

 


Câu 27 Vận dụng
Câu 29 Vận dụng cao

Trên trời có ông sao Tua

Ở làng Minh Giám có vua Ba Vành”

Những câu thơ trên nhắc đến cuộc khởi nghĩa nào?

 


Câu 30 Vận dụng cao

Người thiếu niên trẻ tuổi có tinh thần căm thù giặc sâu sắc, đã bóp nát quả cam trong tay khi không được vào dự họp bàn kế sách đánh giặc là