Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Các triều đại phong kiến Đại Việt từ thế kỉ XI đến XV đã thực hiện chính sách gì đối với các dân tộc ít người?


Câu 4 Thông hiểu

Thế kỉ nào được mệnh danh là “thế kỉ nông dân khởi nghĩa” trong lịch sử Việt Nam?

 


Câu 7 Nhận biết

Chiến lược: “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc” được Lý Thường Kiệt thực hiện ở giai đoạn nào của cuộc kháng chiến chống Tống?

 


Câu 8 Nhận biết

Nhà Nguyễn thi hành chính sách độc tôn với tôn giáo nào?

 


Câu 11 Nhận biết

Từ nửa sau thế kỉ XVII, tình hình nông nghiệp nước ta có điểm gì nổi bật?

 


Câu 12 Nhận biết
Câu 13 Nhận biết
Câu 15 Thông hiểu

Nguyên nhân quan trọng nào quy định văn hóa Phù Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Phật giáo và Hinđu giáo?


Câu 17 Nhận biết
Câu 21 Nhận biết

Chiến thắng nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của quân Tây Sơn thắng lợi hoàn toàn?


Câu 25 Vận dụng

Cho đoạn trích sau:

Đánh cho để dài tóc

Đánh cho để đen răng

Đánh cho nó chích luân bất phản

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Đoạn hiểu dụ trên của vua Quang Trung không mang ý nghĩa gì?


Câu 26 Vận dụng
Câu 28 Vận dụng cao

Thành tựu văn hóa nào của cư dân Cham-pa còn tồn tại đến ngày nay và được công nhận là Di sản văn hóa thế giới?

 


Câu 30 Vận dụng cao

GS. Anh hùng lao động Vũ Khiêu đã nói:

Nhìn lại những tư tưởng và việc làm của Mạc Đăng Dung ta thấy ông xuất hiện như một bông hoa xuyến tuyết, chọc thủng lớp dày băng giá mùa đông để chào đón mùa xuân của đất nước”.

Nhận xét trên đề cập đến vấn đề gì?