Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: 1/2 Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Xương hóa thạch của loài vượn cổ xuất hiện khoảng 6 triệu năm trước đây được tìm thấy ở đâu?


Câu 5 Nhận biết

Quyền lực trong xã hội cổ đại Địa Trung Hải thuộc về


Câu 6 Thông hiểu

Việc tìm thấy những đồng tiền cổ nhất thế giới của người Hi Lạp và Rôma cổ đại đã chứng tỏ điều gì về sự phát triển kinh tế của hai quốc gia này?


Câu 8 Nhận biết

Những công trình kiến trúc bằng đá rất đẹp và rất lớn gắn liền với sự truyền bá đạo Phật ở Ấn Độ là


Câu 9 Thông hiểu
Câu 10 Thông hiểu

Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt giữa nông dân tự canh và nông dân lĩnh canh dưới thời Tần?


Câu 11 Nhận biết

Chức quan Tiết độ sứ được giao cho những công thần và thân tộc đi cai quản vùng biên cương của Trung Quốc dưới thời


Câu 13 Nhận biết

Trong buổi đầu thời đại kim khí, kim loại nào được sử dụng sớm nhất?


Câu 15 Nhận biết

Công trình kiến trúc nào được xây dựng ở thời kì Vương triều Hồi giáo Đê – li được người được thời đánh giá là “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” ở thế kỉ XIV?


Câu 16 Thông hiểu

Khu vực nào sau đây không gắn liền với sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên?


Câu 17 Nhận biết

Ở Trung Quốc, vương triều nào được hình thành đầu tiên thời cổ đại?


Câu 20 Nhận biết

Trong một vùng sinh sống thuận lợi như ven sông, ven suối, …. thường không chỉ có thị tộc mà còn có


Câu 22 Vận dụng

Tiến bộ quan trọng nhất trong đời sống của Người nguyên thủy là


Câu 24 Vận dụng
Câu 28 Vận dụng cao

Công trình kiến trúc nào sau đây của Ấn Độ được UNESCO miêu tả là “kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số các di sản thế giới (1983)”?


Câu 30 Vận dụng cao

Công trình kiến trúc nào sau đây của cư dân phương Đông cổ đại được đánh giá là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại?