Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: 1/2 Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu
Câu 2 Nhận biết

Người nông dân dưới thời Đường nhận ruộng của nhà nước phải có nghĩa vụ


Câu 4 Thông hiểu
Câu 7 Nhận biết

Ở Trung Quốc, vương triều nào được hình thành đầu tiên thời cổ đại?


Câu 9 Nhận biết
Câu 11 Nhận biết

Thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên còn thuộc thời kì nào trong lịch sử thế giới?


Câu 12 Nhận biết

Trong một vùng sinh sống thuận lợi như ven sông, ven suối, …. thường không chỉ có thị tộc mà còn có


Câu 14 Thông hiểu

Ngành khoa học ra đời sớm nhất gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp của các cư dân cổ đại phương Đông là


Câu 15 Thông hiểu

Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt giữa nông dân tự canh và nông dân lĩnh canh dưới thời Tần?


Câu 18 Nhận biết

Trung Quốc trở thành đế quốc phong kiến phát triển nhất dưới triều đại nào?


Câu 19 Nhận biết

Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào?


Câu 20 Nhận biết

Những công trình kiến trúc bằng đá rất đẹp và rất lớn gắn liền với sự truyền bá đạo Phật ở Ấn Độ là


Câu 21 Thông hiểu
Câu 23 Vận dụng

Yếu tố nào sau đây không tác động đến các thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông?


Câu 24 Vận dụng

Hãy sắp xếp các quốc gia sau theo trình tự thời gian xuất hiện:

  1. Trung Quốc. 2. Ai Cập. 3. Ấn Độ.                4. Lưỡng Hà.


Câu 28 Vận dụng cao

Vì sao trong các bộ luật nhà nước cổ đại phương Đông có nhiều điều khoản liên quan đến công tác thủy lợi và quy định hình phạt rất nặng đối với những ai vi phạm đến các điều khoản này?


Câu 30 Vận dụng cao