Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: 1/2 Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Xã hội có giai cấp và nhà nước phương Đông được hình thành từ


Câu 3 Thông hiểu
Câu 6 Nhận biết

Trung Quốc trở thành đế quốc phong kiến phát triển nhất dưới triều đại nào?


Câu 10 Nhận biết

Phương thức sinh sống của người tối cổ xuất hiện cách đây khoảng 4 triệu năm là


Câu 13 Nhận biết

Cho đến thời điểm nào những hiểu biết khoa học có từ hàng nghìn năm trước từ thời cổ đại phương Đông mới thực sự trở thành khoa học?


Câu 15 Nhận biết
Câu 16 Nhận biết

Nhà nước của các quốc gia cổ đại Phương Đông được hình thành ở


Câu 17 Thông hiểu
Câu 19 Nhận biết
Câu 21 Nhận biết

Thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên còn thuộc thời kì nào trong lịch sử thế giới?


Câu 23 Vận dụng

Ý nào sau đây không phải nguyên nhân lí giải thời kì đồ đá Người tinh khôn sống theo chế độ thị tộc mẫu hệ?


Câu 28 Vận dụng cao
Câu 29 Vận dụng cao

Vì sao trong các bộ luật nhà nước cổ đại phương Đông có nhiều điều khoản liên quan đến công tác thủy lợi và quy định hình phạt rất nặng đối với những ai vi phạm đến các điều khoản này?


Câu 30 Vận dụng cao

Công trình kiến trúc nào sau đây của Ấn Độ được UNESCO miêu tả là “kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số các di sản thế giới (1983)”?