Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Trung Quốc, Ấn Độ thời phong kiến

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Nhận biết

Cuộc khởi nghĩa làm cho nhà Minh sụp đổ do ai lãnh đạo?


Câu 6 Nhận biết
Câu 7 Nhận biết

Đầu Công nguyên, vương triều nào đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ?


Câu 10 Vận dụng cao

Thành tựu ở lĩnh vực nào của văn hóa truyền thống Ấn Độ có ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc nhất ra bên ngoài?