Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Xã hội nguyên thủy, xã hội cổ đại

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Cư dân nào trên thế giới là những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt?


Câu 2 Thông hiểu

Việc tìm thấy những đồng tiền cổ nhất thế giới của người Hi Lạp và Rôma cổ đại đã chứng tỏ điều gì về sự phát triển kinh tế của hai quốc gia này?


Câu 4 Nhận biết

Bộ máy hành chính giúp việc cho vua ở các quốc gia cổ đại phương Đông gồm


Câu 5 Thông hiểu
Câu 6 Nhận biết
Câu 8 Vận dụng

Tiến bộ quan trọng nhất trong đời sống của Người nguyên thủy là


Câu 10 Vận dụng cao

Hệ thống chữ cái Tiếng Việt (chữ Quốc ngữ) mà chúng ta đang sử dụng hiện nay thuộc