Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Động học chất điểm - Đề số 04

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài A6 đến bài A10

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu

Cho chuyển động tròn đều với chu kì \(T\), bán kính quĩ đạo \(r\). Biểu thức của gia tốc hướng tâm của vật là:


Câu 4 Thông hiểu

Một vật rơi tự do từ độ cao \(5m\) xuống đất. Lấy \(g = 10m/{s^2}\). Vận tốc khi chạm đất của vật là:


Câu 6 Vận dụng

Hai vật có khối lượng \({m_1} < {m_2}\)  được thả rơi tự do tại cùng một vị trí (Gọi \({t_1},{t_2}\) tương ứng là thời gian tính từ lúc bắt đầu rơi đến lúc chạm đất của vật thứ nhất và vật thứ hai) thì:


Câu 7 Vận dụng

Ở cùng một độ cao với vật A người ta thả vật B rơi sau vật A một thời gian \(0,1s.\) Sau bao lâu kể từ lúc thả vật A thì khoảng cách giữa chúng là \(1m?\) Lấy \(g = 10m/{s^2}\).


Câu 8 Vận dụng

Một vật được thả rơi không vận tốc đầu khi chạm đất có v = 70 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao mà vật được thả xuống là:


Câu 9 Vận dụng

Một chiếc tàu thủy neo tại một điểm trên đường xích đạo. Hãy tính tốc độ góc và tốc độ dài của tàu đối với trục quay của Trái Đất . Biết bán kính của Trái Đất là 6400 km.


Câu 10 Vận dụng

Một em bé ngồi trên ghế của một chiếc đu quay đang quay với tần số  \(5\) vòng/phút. Khoảng cách từ chỗ người ngồi đến trục quay của chiếc đu là  3m. Gia tốc hướng tâm của em bé đó là bao nhiêu?


Câu 11 Vận dụng

Một chiếc thuyền chuyển động trên đoạn đường \(AB\) dài \(60km\). Vận tốc của thuyền là \(15km/h\) so với dòng nước yên lặng. Tính vận tốc dòng chảy của nước biết thời gian để thuyền đi từ \(A\) đến \(B\) rồi quay lại \(A\) là \(9\) tiếng?


Câu 12 Vận dụng

Một tàu thủy chở hàng đi xuôi dòng sông trong 4 giờ đi được 100 km, khi chạy ngược dòng trong 4 giờ thì đi được 60 km. Tính vận tốc của tàu so với nước. Coi vận tốc của nước đối bờ là luôn luôn không đổi.