Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Động học chất điểm - Đề số 03

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài A1 đến bài A10

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Nhận biết

Đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian trong chuyển động thẳng đều trong hệ tọa độ vuông góc \(Otv\) (trục Ot biểu diễn thời gian, trục Ov biểu diễn vận tốc của vật) có dạng như thế nào?


Câu 5 Thông hiểu

Công thức nào sau đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?


Câu 7 Thông hiểu

Trong công thức liên hệ  giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc của chuyển động nhanh  dần đều \({v^2} - v_0^2 = 2{\rm{as}}\), ta có các điều  kiện nào sau đây?


Câu 9 Vận dụng

Xe bus chuyển động thẳng đều trên đường với \({v_1} = 54km/h\). Một hành khách đứng cách đường một đoạn \(a = 40m\), người này nhìn thấy xe bus vào thời điểm xe cách người một khoảng \(b = 500m\). Nếu muốn gặp xe với vận tốc nhỏ nhất thì người này phải chạy với vận tốc là bao nhiêu?


Câu 10 Vận dụng

Một chiếc xe đang chạy với tốc độ \(36km/h\) thì tài xế hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần đều rồi dừng lại sau \(5s\). Quãng đường xe chạy được trong giây cuối cùng là


Câu 11 Vận dụng

Sau \(2s\) kể từ lúc giọt nước thứ \(2\) bắt đầu rơi, khoảng cách giữa \(2\) giọt nước là \(25m\). Tính xem giọt nước thứ \(2\) được nhỏ rơi trễ hơn giọt nước thứ nhất bao lâu ? Lấy \(g = 10m/{s^2}\)


Câu 12 Vận dụng

Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính \(r = 100cm\) với gia tốc hướng tâm \({a_{ht}} = 4{\rm{ }}cm/{s^2}\). Chu kì \(T\) trong chuyển động của vật đó là: