Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Động học chất điểm - Đề số 01

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài A1 đến bài A5

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Chọn câu sai? Chất điểm sẽ chuyển động thẳng chậm dần đều nếu


Câu 6 Nhận biết

Đồ thị nào sau đây biểu thị chuyển động của chất điểm chuyển động biến đổi đều?


Câu 8 Thông hiểu

Phương trình vận tốc của chuyển động thẳng đều:


Câu 9 Vận dụng

Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?


Câu 10 Vận dụng

Một thang máy mang một người từ tầng hầm sâu 5m, rồi lên đến tầng 2 . Biết rằng mỗi tầng cách nhau 4m. Trục toạ độ có gốc và chiều dương như hình vẽ.

Quãng đường chuyển động khi người này lên đến tầng 2 là


Câu 11 Vận dụng

Một oto chuyển động thẳng đều từ A đến B với vận tốc 90km/h. Sau 15phút từ B một xe máy chuyển động về A với vận tốc 40km/h. Sau khi đến B oto dừng lại nghỉ 30 phút rồi chuyển động thẳng đều quay trở lại A và gặp xe máy lần 2 ở điểm cách A là 25km (chưa đến A) . Độ dài quãng đường AB là:


Câu 12 Vận dụng