Đề kiểm tra 15 phút chương 2: Động lực học chất điểm - Đề số 04

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài B1 đến B6

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu

Dưới tác dụng của một lực \(20N,\) một vật chuyển động với gia tốc \(0,4m/{s^2}\). Hỏi vật đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu nếu lực tác dụng bằng \(50N?\)


Câu 3 Thông hiểu

Hai chất điểm có khối lượng lần lượt là \({m_1}\) và \({m_2}\)  đặt cách nhau một đoạn \(r\) trong không khí. Khi khoảng cách giữa hai chất điểm giảm 4 lần thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ:


Câu 5 Thông hiểu

Một viên đá đang nằm yên trên mặt đất, lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng vào hòn đá có giá trị:


Câu 6 Vận dụng

Vật rắn nằm cân bằng như hình vẽ, góc hợp bởi lực căng của dây là ${150^0}$. Trọng lượng của vật là bao nhiêu? Biết độ lớn lực căng của hai dây là $200N$


Câu 7 Vận dụng

Một ô-tô có khối lượng \(1\) tấn đang chuyển động thì chịu tác dụng của lực hãm F và chuyển động thẳng biến đổi đều. Kể từ lúc hãm, ô-tô đi được đoạn đường \(AB=36m\)  và tốc độ của ô-tô giảm đi \(14,4km/h\) . Sau khi tiếp tục đi thêm đoạn đường \(BC=28m\), tốc độ của ô-tô lại giảm thêm \(4m/s\). Độ lớn lực hãm và quãng đường ô-tô chuyển động từ C đến khi dừng hẳn lần lượt là:


Câu 8 Vận dụng

Từ mặt đất người ta ném một vật khối lượng 5kg lên cao theo phương thẳng đứng. Thời gian đạt độ cao cực đại là \({t_1}\), thời gian trở lại mặt đất là \({t_2}\). Biết \({t_1} = \dfrac{{{t_2}}}{2}\). Cho \(g = 10m/{s^2}\). Độ lớn lực cản không khí (xem như không đổi) có giá trị là:


Câu 9 Vận dụng

Hai khối cầu giống nhau được đặt sao cho tâm cách nhau khoảng r thì lực hấp dẫn giữa chúng là F. Nếu thay một trong hai khối cầu trên bằng một khối cầu đồng chất khác nhưng có bán kính lớn gấp hai, vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa hai tâm (hai khối cầu không chạm nhau) thì lực hấp dẫn giữa chùng lúc này là:


Câu 10 Vận dụng

Hình bên là đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc của độ dãn của một lò xo vào lực kéo F. Độ cứng của lò xo bằng:


Câu 11 Vận dụng

Một ô tô \(2\) tấn khởi hành sau \(10s\) đạt \(54km/h\), chuyển động trên đường ngang có hệ số ma sát \(0,05\). Xác định lực kéo động cơ? Lấy \(g = 10m/{s^2}\)


Câu 12 Vận dụng cao

Xe khối lượng \(1\) tấn chuyển động thẳng đều lên dốc dài \(200m\), cao \(10m\) với vận tốc \(18km/h\). Biết hệ số ma sát có giá trị \(0,01\). Xác định lực kéo của động cơ để xe có trạng thái nêu trên