Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Lí - Đề số 3

Số câu: 24 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 9

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Trên hình vẽ mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia khúc xạ là:


Câu 4 Nhận biết

Tiết diện của một số thấu kính phân kì bị cắt theo một mặt phẳng vuông góc với mặt thấu kính được mô tả trong các hình:


Câu 5 Nhận biết

Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như


Câu 6 Thông hiểu

Nguồn sáng nào dưới đây phát ra ánh sáng màu?


Câu 7 Nhận biết
Câu 8 Thông hiểu

Trong số các vật liệu sau, vật liệu nào dẫn điện kém nhất?


Câu 14 Thông hiểu

Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu nào dưới đây?


Câu 15 Thông hiểu

Trong thí nghiệm như hình sau: Hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện?


Câu 16 Nhận biết
Câu 18 Vận dụng

Từ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai điện trở \({R_1};{R_2}\) trong hình sau:

Điện trở \({R_1};{R_2}\) có giá trị là:


Câu 19 Vận dụng

Cho mạch điện có sơ đồ  như hình bên  trong đó điện trở \({R_1} = 18\Omega ,{R_2} = 12\Omega \). Vôn kế chỉ \(36V\)

Số chỉ của ampe kế \({A_1}\) là:


Câu 20 Vận dụng

Trong mạch điện có sơ đồ như sau:

Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi là 12V, điện trở mạch ngoài \(R = 12\Omega \). Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để vôn kế chỉ 3V?


Câu 21 Vận dụng

Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp \(3\) lần số vòng dây cuộn thứ cấp thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp sẽ:


Câu 22 Vận dụng

Cho hình sau

 Với \(\Delta \) - trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng và A’B’ là ảnh của AB.

Chọn phương án đúng trong các phương án sau:


Câu 23 Vận dụng

Một vật sáng được đặt tại tiêu điểm của thấu kính phân kỳ. Khoảng cách giữa ảnh và thấu kính là: