Quảng cáo
 • pic

  Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 7 mới

  Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 9

 • pic

  Grammar Unit 9 SGK Tiếng Anh 7 mới

  Một cụm trạng từ cho biết thêm thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức,... của một hành động. Cụm trạng từ được kết hợp với danh từ, giới từ hoặc nguyên thể. Chúng có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi khác nhau.

 • Quảng cáo
 • pic

  Getting started Unit 9 Tiếng Anh 7 mới

  Viết những lễ hội trong khung vào dưới hình mỗi. Sau đó nghe và lặp lại.

 • pic

  A Closer Look 2 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

  Làm theo nhóm. Một học sinh nghĩ về nhiều lễ hội mà cậu ấy/ cô ấy thích. Những học sinh khác hỏi những câu hỏi về lễ hội để tìm ra lễ hội đó là gì. Nhớ sử dụng câu hỏi H/ WH và cụm trạng từ.

 • pic

  A Closer Look 1 Unit 9 Tiếng Anh 7 mới

  Em có thể hoàn thành bảng bên dưới với những động từ, danh từ và tính từ thích hợp? Nghe và kiểm tra câu trả lời của em.

 • pic

  Communication Unit 9 Tiếng Anh 7 mới

  Tưởng tượng một trong các bạn từ Mỹ và một người khác từ Phú Yên, Việt Nam. Hỏi và trả lời những câu hỏi về ngày Lễ Tạ ơn và Hội mưa, một lễ hội thu hoạch ở Phú Yên.

 • pic

  Skills 1 Unit 9 Tiếng Anh 7 mới

  Trình bày lễ hội của em cho bạn học. Cho phép thời gian để họ hỏi câu hỏi vào lúc cuối.

 • pic

  Skills 2 Unit 9 Tiếng Anh 7 mới

  Nghĩ về một lễ hội em đã tham gia và ghi chú về nó như bên dưới. Viết một đoạn văn ngắn về lễ hội mà em tham gia. Sử dụng những ghi chú bên trên.

 • pic

  Looking Back trang 34 Unit 9 Tiếng Anh 7 mới

  Rearrange the letters to make reasons for holding festivals. Then match them to the pictures of the festival.

 • pic

  Project trang 35 Unit 9 Tiếng Anh 7 mới

  Làm việc theo nhóm 3-4 người.Nghĩ về một lễ hội mới mà bạn muốn có. Hãy sáng tạo! Hoàn thành bảng sau đây với tất cả thông tin về lễ hội này.

 • Quảng cáo