Quảng cáo
 • pic

  Ngữ pháp: Unit 5 - This is my pen

  Để khẳng định lại những đồ dùng bạn mới giới thiệu là của bạn phải không, chúng ta dùng câu hỏi tỉnh lược ở dạng số nhiều là Are they? (Chúng là của bạn à?/ Thật vậy à?), còn ở dạng số ít là Is it? (Nó là của bạn?/ Thật vậy à?)

 • pic

  Lesson 1 - Unit 8 trang 52,53 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Slap the board ("Đập tay" lên bảng) rubber (cục tẩy), pencil (bút chì), ruler (thước), school bag (cặp), pencil sharpener (gọt bút chì), book (sách), pencil case (hộp bút chì), pen (bút máy).

 • Quảng cáo
 • pic

  Lesson 2 - Unit 8 trang 54,55 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 5: Read and write. (Đọc và viết). Xin chào! Tên của mình là Nam. Đây là lớp của mình. Nó nhỏ nhưng đẹp. Đây là bàn và đồ dùng học tập của mình.

 • pic

  Lesson 3 - Unit 8 trang 56,57 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 6: Project. (Dự án/Đề án) Vẽ dụng cụ học tập của em. Tô màu và viết tên của chúng. Đưa chúng cho bạn em xem

Gửi bài Gửi bài