Quảng cáo
 • pic

  Ngữ pháp: Unit 3 - This is Tony

  1. Giới thiệu một người, vật nào đó. 2. Thì hiện tại đơn của động từ “be”. a) Định nghĩa chung về động từ, b) Động từ "TO BE" ở hiện tại, c) Động từ "to be" được chia với các đại từ nhân xưng

 • pic

  Lesson 1 - Unit 3 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại). a) This is Tony. Đây là Tony. Hello, Tony. Xin chào, Tony. b) And this is Linda. Và đây là Linda. Hi, Linda. Nice to meet you. Xin chào, Linda. Rất vui được biết bạn.

 • Quảng cáo
 • pic

  Lesson 2 - Unit 3 trang 20,21 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a) Is that Tony? Đó là Tony phải không?Yes, it is. Vâng, đúng rồi.b) Is that Quan? Đó là Quân phải không?No, it isn't. It's Phong. Không, không phải. Đó là Phong.

 • pic

  Lesson 3 - Unit 3 trang 22,23 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Lesson 3 (bài học 3). Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại). Tony: Is that Tony? Đó là Tony phải không?

Gửi bài Gửi bài