Quảng cáo
 • pic

  Ngữ pháp: Unit 20 - Where's Sa Pa?

  1. Khi muốn hỏi về một nơi chốn (địa danh) nào đó ở đâu, ta thường sử dụng mẫu câu sau: Where is + danh từ chỉ địa danh? ......Ở đâu.Và để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta sử dụng mẫu câu sau: It's in + từ chỉ vị trí

 • pic

  Lesson 1 - Unit 20 trang 64,65 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).a) Where's Sa Pa, Mai?Sa Pa ở đâu vậy Mai? It's in north Viet Nam.Nó nằm ở miền Bắc của Việt Nam.b) This is a photo of Sa Pa.Đây là tấm hình chụp Sa Pa.

 • Quảng cáo
 • pic

  Lesson 2 - Unit 20 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).a) Is Ha Long Bay near Hue? Vịnh Hạ Long gần Huế phải không? No, it isn't. It's far from Hue. Không, không gần. Nó cách xa Huế. b) Is Da Nang near Hue? Đà Nẵng gần Huế phải không ? Yes, it is.Vâng, đúng rồi!

 • pic

  Lesson 3 - Unit 20 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 4. Read and write. (Đọc và viết). Xin chào. Tên mình là A Vung. Mình tám tuổi. Gia đình mình sống ở Sa Pa. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam. Sa Pa gần Lai Châu nhưng rất xa so với Hà Nội. Có nhiều núi và cây ở nơi mình ở. Còn nơi bạn ở thì sao? Nó ở đâu trên nước Việt Nam?1. His family is in Sa Pa.Gia đình của cậu ấy ở Sa Pa.

 • pic

  Review 4 - Ôn tập 4 trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 5. Look and say. (Nhìn và nói). 1. It's Mai's family. Đó là gia đình của Mai.Her family is at home. Mai is watching TV. Her father is reading a newspaper. Her mother is playing the piano. Her brother is playing with a dog.

 • pic

  Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3

  1. Read and listen to the story. (Đọc và nghe câu chuyện).2. Put the words in the correct order.(Sắp xếp những từ sau sao cho đúng).

 • pic

  Vocabulary - Từ vựng - Unit 20 SGK Tiếng Anh 3 mới

  Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 20 SGK tiếng anh 3 mới

Gửi bài Gửi bài