Quảng cáo
 • pic

  Ngữ pháp: Unit 16 - Do you have any pets

  1. Để hỏi bạn có loại vật nuôi (thú cưng) nào không, các em có thể sử dụng cấu trúc sau: Do you have + any + từ chỉ con vật nuôi?

 • pic

  Lesson 1 - Unit 16 trang 40,41 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a) That's my dog. Đó là con chó của tôi. Wow! He's cute! Ồ! Nó thật dễ thương! b) Do you have any pets? Bạn có thú cưng (vật nuôi) nào không?

 • Quảng cáo
 • pic

  Lesson 2 - Unit 16 trang 42,43 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a) Where are my cats, Mum? Nhũng con mèo của con ở đâu vậy mẹ? They're over there, under the table.Chúng ở đàng kia, ở dưới cái bàn.

 • pic

  Lesson 3 - Unit 16 trang 44,45 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).Bài 4. Read and match. (Đọc và nối)Bài 5. Read and write. (Đọc và viết)

Gửi bài Gửi bài