Quảng cáo
 • pic

  Ngữ pháp: Unit 11 This is my family

  Khi muốn hỏi về một ai đó, ta sử dụng cấu trúc bên dưới: Hỏi: Who's that? Ai thế? / Đó là ai vậy? Trả lời: That's my brother.

 • pic

  Lesson 1 - Unit 11 trang 6,7 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 5: Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).1. This is a photo of Mai's family.Đây là tấm hình về gia đình Mai. 2. The man is her father. Người đàn ông là ba (bố) Mai.3. The woman is her mother. Người phụ nữ là mẹ Mai.

 • Quảng cáo
 • pic

  Lesson 2 - Unit 11 trang 8,9 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 5: Read and complete. (Đọc và hoàn thành).Xin chào! Tên của mình là Quân. Mình 10 tuổi. Đó là tấm hình về gia đình mình. Ba mình 44 tuổi. Mẹ mình 39 tuổi. Anh trai mình 14 tuổi.

 • pic

  Lesson 3 - Unit 11 trang 10,11 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 3: Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).How old is he?How old is he? He's eight. He's eight years old. How old is she? She's nine. She's nine years old. How old are you? I'm ten. I'm ten years old.

Gửi bài Gửi bài