Từ tế bào đến cơ thể KHTN 6 Cánh Diều

Lý thuyết Từ tế bào đến cơ thể KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Quảng cáo

I. Sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào

- Sinh vật đơn bào được cấu tạo từ một tế bào, thực hiện các hoạt động sống trong khuôn khổ một tế bào: lấy và tiêu hóa thức ăn, hô hấp, vận động, sinh sản và trả lời các kích thích từ môi trường bên ngoài.

- Sinh vật đa bào có cơ thể cấu tạo từ nhiều loại tế bào với hình dạng, cấu tạo và thực hiện chức năng khác nhau nhờ đó đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cơ thể.

II. Tổ chức cơ thể.

Các tế bào được tổ chức theo thứ tự nhất định từ cấp độ thấp đến cấp độ cao:


- Mô gồm các tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng thực hiện một chức năng.

- Cơ quan là tập hợp nhiều mô cùng thực hiện một chức năng nhất định, ở một vị trí nhất định trong cơ thể.

- Hệ cơ quan là tập hợp nhiều cơ quan hoạt động cùng nhau và cùng thực hiện một chức năng nhất định.

- Cơ thể gồm các hệ cơ quan trong cơ thể hoạt động phối hợp với nhau, đảm bảo sự tồn tại, lớn lên và sinh sản của cơ thể.

III. Thực hành tìm hiểu về tổ chức cơ thể

1. Tìm hiểu về hình dạng, cấu tạo của sinh vật đơn bào

Hình ảnh trùng giày quan sát dưới kính hiển vi 

- Chuẩn bị: Kính hiển vi quang học, lam kính, lamen, kim mũi mác, lọ đựng dịch huyền phù nấm men, lọ đựng nước cất, lọ đựng xanh methylen, đĩa kính đồng hồ.

- Tiến hành:

+ Nhỏ một giọt nấm men lên lam kính.

+ Dùng kim mũi mác dàn mỏng dịch và để yên cho nước bay hơi hết.

+ Nhỏ một giọt xanh methylen lên vết mẫu đã khô và để yên trong 5 phút.

+ Nhỏ từ từ nước cất chảy qua vết mẫu đã nhuộm đến khi dung dịch chảy ra khỏi lam kính không còn màu xanh. Nhỏ một giọt nước cất lên vết nhuộm, đậy lamen lên vết nhuộm.

+ Quan sát tiêu bản bằng kính hiển vi quang học ở vật kính 10x rồi chuyển sang vật kính 40x.

2. Tìm hiểu về tổ chức cơ thể thực vật và cơ thể người.

- Chuẩn bị: Tranh hoặc mẫu cây thật có ở địa phương, tranh hoặc mô hình cấu tạo cơ thể người.


- Tiến hành: Quan sát, nhận định và xác định vị trí

+ Các cơ quan cấu tạo cơ thể cây xanh.

+ Một số cơ quan cấu tạo cơ thể người.

Sơ đồ tư duy Từ tế bào đến cơ thể

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close