Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây?

Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây?

Quảng cáo

Đề bài

Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây?

Lời giải chi tiết

Cây ngô đã dùng nước, các chất khoáng, khí các-bỏ-níc, ánh sáng để tạo thành các chất dinh dưỡng như chất bột đường, chất đạm,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài